Draadloos alarmsysteem

Een draadloos alarmsysteem

Bij de aanschaf van een professioneel alarmsysteem sta je voor een belangrijke keuze. Kies ik voor een bedraad systeem, of wordt het toch een draadloos alarmsysteem? Iedereen heeft er zo zijn mening over. Er bestaan ook nogal wat vooroordelen over het draadloze systeem, maar zijn die wel terecht? In dit artikel geven we een antwoord op veel vragen waar je als leek ongetwijfeld mee zit.

Een bedraad of draadloos alarmsysteem?

Allereerst kijken we naar het conventionele alarmsysteem. Alle componenten zijn via bekabeling verbonden. De installatie van een bedraad systeem is duurder dan van een draadloos alarmsysteem. De aanleg van de bekabeling in een (bestaand) huis vergt een forse investering in werkuren. Daarnaast zul je rekening moeten houden met opbouw-kabelgootjes en boorwerkzaamheden.

Een draadloos systeem is een wat duurder voor de aanschaf van de componenten. De installatie en het afregelen vallen echter mee. Beide systemen zijn qua kwaliteit en veiligheid gelijkwaardig. Er zijn diverse professionele leveranciers op de markt die een draadloos alarmsysteem kunnen leveren. We denken hierbij aan de topklasse hardware van Ajax en Jablotron. Als we kijken naar de prijs, en de nadelen van een bedraad systeem, dan is de aanschaf van een draadloos alarmsysteem wellicht interessanter.

Is een draadloos alarmsysteem wel veilig genoeg?

 

Een belangrijk vooroordeel over een draadloos alarmsysteem is dat het erg eenvoudig te storen zou zijn. Met radioapparatuur die “op elke straathoek te koop” is, zou je de signalen van een draadloos systeem kunnen verstoren. Hierdoor kunnen de sensoren niet meer communiceren met het controlesysteem waarna inbrekers hun slag kunnen slaan. De praktijk is echter geheel anders.

Er bestaan inderdaad apparaatjes waarmee mensen een draadloos alarmsysteem kunnen storen. Gelukkig hebben de leveranciers van professionele alarmsystemen hun systemen prima beveiligd tegen dergelijke inbraakpogingen.

Radiocommunicatie van een draadloos alarmsysteem

We leggen eerst uit waarvoor stoorzenders worden gebruikt. Ze worden ingezet voor het bewust storen van radiocommunicatie van een alarmsysteem, wat trouwens op zich al strafbaar is. Er zijn basis en mobiele stoorzenders te koop. De bedoeling is om de uitzendfrequenties van de professionele alarmsystemen te verstoren met een stoorsignaal op die frequenties. Dit beïnvloedt de goede werking van het systeem.

Een draadloos alarmsysteem zoals dat van Ajax of Jablotron maakt voor de communicatie gebruik van maar liefst 5 frequentie banden:

 • GSM netwerken: 2G GSM (900/1800 MHz band) en 3G/ UMTS (2100 MHz band)
 • Wi-Fi netwerk (2,4 GHz)
 • Jeweller radio communicatie: speciaal voor alarmsystemen frequentiebereik. ( 868.0 – 868.6 MHz of 868.7 – 869.2 MHz afhankelijk van de regio)

Een professioneel systeem maakt tegelijk gebruik van verschillende frequenties om signalen door te geven. Daarnaast wordt ook ethernet gebruikt. De sensoren en detectoren communiceren op deze manier met het basisstation of controlepaneel. Bij storing schakelt het alarmsysteem over naar een andere frequentie.

Wat doet een stoorzender ofwel “jammer”?

Een professioneel draadloos alarmsysteem storen is erg lastig. Een “jammer” genereert een stoorsignaal op één of meerdere van de bovenvermelde frequenties. Het is echter niet eenvoudig om op meerdere frequenties tegelijk te storen. Dat vereist namelijk verschillende antennes en een behoorlijk vermogen van de stoorzender. Alleen dure, professionele stoorzenders kunnen op meerdere frequentiebanden storen en op grotere afstand. Een mobiel stoorzendertje werkt slechts op één frequentie op een paar meter afstand met weinig vermogen.

Inbraakpogingen met stoorzenders komen daarom maar zelden voor; niet meer dan 5 gevallen per jaar op 20.000 aangesloten locaties.

Hoe reageert een alarmsysteem als Ajax op “Jammers”?

Het alarmsysteem van Ajax heeft een aantal hoogstaande technieken ontwikkeld om adequaat te reageren op alle pogingen tot sabotage van het alarmsysteem. Onderstaande opsomming van beveiligingsfeatures maakt duidelijk dat een draadloos alarmsysteem zijn prijs meer dan waard is.

 • Er wordt constant gebruik gemaakt van meerdere communicatie mogelijkheden voor de werking van het draadloos alarmsysteem. (GSM, ethernet, Wi-Fi, en Jeweller (868 MHz). Er is ook constant verbinding met de Ajax Cloud service. De Hub bewaakt de communicatie tussen alle onderdelen.
 • Een GSM-signaal kan alleen verstoord worden als de GSM signaalsterke op die locatie zwak is. De stoorzender moet namelijk een sterker signaal genereren. Als dit signaal verstoord is, verloopt de communicatie via andere kanalen. Bij complete communicatie uitval stuurt de Cloud server automatisch een alarmbericht naar de gebruiker en bewakingsfirma.
 • Het Ajax systeem controleert continu het ruisniveau op de frequenties. Teveel ruis wordt gezien als “jamming”. De hub stoort een storingsmelding naar gebruikers en bewakingsfirma.
 • Als het wifi signaal verstoord wordt, maakt het systeem hiervan melding. Communicatie verloopt via de andere kanalen. Als alle communicatie is verstoord gaat het systeem verder met loggen van detector alarmen. Indien aangesloten gaat er nu een luid alarm af op het gebouw.
 • Alleen een zeer dure geavanceerde stoorzender kan zowel GSM, Wi-Fi als de Jeweller frequenties storen. (niet commercieel verkrijgbaar). Het draadloos alarmsysteem van Ajax zal toch reageren. Door de storing van Jeweller frequenties worden alerts verzonden naar de gebruikers en de bewakingsfirma via ethernet. Mocht ook ethernet niet werken, dan stuurt de Cloud server een automatisch alarm.
 • Gebruik alle beschikbare componenten en communicatiemogelijkheden.

Advies

Als je een bestaand huis hebt, kan het lastig zijn als er kabelgootjes aangelegd moeten worden, en er geboord moet worden. De apparatuur is goedkoper maar de werkuren maken een bedraad systeem duur.

Bij een draadloos alarmsysteem is het net omgekeerd. De componenten zijn duur, maar het systeem is snel geïnstalleerd. Een aantal zeer geavanceerde features zijn beschikbaar om het systeem superveilig te maken. De prijs voor een professioneel alarmsysteem schommelt grofweg tussen de 1000 en 2500 euro:

 • Voor appartement zijn er systemen vanaf 1000 euro
 • Een gemiddelde woning vanaf een 1500 euro
 • Voor grotere woningen vanaf 2000 euro.

Bijkomende kosten: GSM- abonnementen, internetprovider, Cloud server en bewakingsfirma. Het jaarlijks onderhoud is iets duurder. (Vervangen van batterijen)

Als je snel een betrouwbaar draadloos alarmsysteem nodig hebt, kies dan wel voor een degelijk merk met een scherpe prijs zoals Ajax of Jablotron.